100 huishoudens.
100 dagen.
100% afvalvrij.

Bekijk edities

Resultaat

-% restafval

Grote betrokkenheid op het platform

posts

Het experiment laat keer op keer zien dat er bij de deelnemers een enorme drive is om kennis te delen, zodat zij afval beter scheiden en restafval drastisch verminderen.

Fanatiekelingen

deelnemers

Tot nu toe 6176 fanatieke deelnemers. Een dwarsdoorsnede uit de samenleving: jong en oud hebben laten zien dat het mogelijk is om veel minder afval te produceren.

100-100-100 edities

Minder afval produceren en meer hergebruik van ons afval. Dat is het streven.

Dit zijn de gemeenten die de uitdaging al zijn aangegaan. Klik op de logo’s voor meer informatie
{{$ctrl.activeEdition.name}}
{{$ctrl.activeEdition.text}}
Bekijk editie
PlastiCircle
Bekijk editie

Wat is 100-100-100?

Een project met de uitdaging voor 100 huishoudens om 100 dagen, 100% zonder afval te leven.

Het project 100-100-100 is een idee van afvalverwerker ROVA. In dit succesvolle project laten inwoners zien dat het mogelijk is om veel minder afval te produceren. Dit lukt door goed afval te scheiden en na te denken bij de aankoop van producten.

100-100-100 biedt een online platform waar deelnemers wekelijks een opdracht doen die hen helpt in de uitdaging tot een afvalvrij leven. Het restafval dat zij nog overhouden vullen zij in op de afvalmeter op de website. Uit eerdere resultaten blijkt dat deelnemers van 100-100-100 ver onder het landelijke gemiddelde blijven. Soms tot bijna 90% minder kg restafval per persoon per jaar.

Interesse in een editie van 100-100-100 in uw gemeente? Neem contact met ons op via hallo@teamfoster.nl.

Waarom 100-100-100?

Het project 100-100-100 werkt toe naar minder afval.

Dit experiment is niet alleen waanzinnig leuk en interessant voor inwoners, maar ook voor gemeenten en afvalverwerkers. Het succes van de bewustwordingscampagne is enorm groot: al meer dan 100 gemeenten in Nederland deden mee. De zuiderburen zijn in januari 2020 gestart met hun eerste editie 'FC Minder Afval' in Antwerpen. Een recordaantal van 656 gezinnen doen mee aan deze editie. Op het online platform ontstond een community waar alle ervaringen en alle experimenten van de deelnemers samen komen. Dit geeft nieuwe waardevolle inbreng voor gemeenten en afvalbedrijven om vervolgstappen te zetten naar een (rest)afvalvrije samenleving. Het concept draagt bij aan een nieuwe beweging van onderaf om de landelijke doelstellingen tot minder restafval per inwoner te realiseren. Het beschikbaar stellen van het concept van 100-100-100 maakte het gemakkelijk om een eigen 100-100-100 project uit te rollen in de eigen gemeente of regio.

Geslaagd project

“Mensen realiseren zich al snel dat het niet zo heel moeilijk is om anders om te gaan met afval."

“Inwoners zien zelf hoe makkelijk ze hun gedrag kunnen aanpassen. Dat zorgt voor blijvende veranderingen. Afvalgedrag is meestal onbewust, dit project geeft inzicht in je eigen gedrag, zet aan tot nadenken en anders handelen. Wat ook stimuleert is dat je samen met anderen een uitdaging aangaat. Bovendien deel je jouw ervaringen met mede-deelnemers, maar vertelt er ook over aan je buren, vrienden en familie. Zo ontstaat een echte beweging en bewustwording,” aldus Maarten Goorhuis, NVRD (Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement).