Algemene voorwaarden, privacy policy & cookiebeleid

Hieronder leest u alles over de algemene voorwaarden, privacy policy & cookiebeleid voor platform 100-100-100.

Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle heeft over uw online privacy. Daarom willen we u graag zo compleet mogelijk informeren. Op deze pagina leest u alles over de algemene voorwaarden, privacy en cookiebeleid, zoals deze beschikbaar is gesteld door Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement, hierna NVRD.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op platform 100-100-100 (100-100-100.nl) is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NVRD is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij NVRD.

NVRD streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De content op platform 100-100-100 wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om de content op de website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. NVRD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan altijd door NVRD worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen gelden vanaf het moment dat deze op de website gepubliceerd zijn. Wij raden dan ook aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw privacy kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde rechter in Zwolle.

 

Privacy Policy

Privacy policy voor NVRD, eigenaar van platform 100-100-100

 

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van platform 100-100-100 is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

 

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op platform 100-100-100 te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

 

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen heeft over de privacy policy van NVRD en specifiek platform 100-100-100, kunt u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@100-100-100.nl.